Comitè

Comitè

Comitè d’organització i científic:

Oriol Beltran (UB) Coordinador
Jordi Roca (URV i ITA) Coordinador
Elisenda Ardèvol (UOC)
Jordi Gascón (UdL) 
Camila del Mármol (UB) 
Josep Martí (CSIC)
Araceli Muñoz (ICA) 
Saida Palou (ICRPC, UdG)
Montserrat Ventura (UAB)

Tasques d’administració:

Montse Martos (secretaria ICA)
Maria Gil (Manteniment Web)
Pedro Fernando Marta (tècnic ITA)
Clàudia Anleu (secretaria ITA)