Inscripcions

Inscripcions

Quotes d’inscripció:

A: 60 € 
B: 40 € socis de l’ICA, ITA o alguna altra associació d’antropologia nacional o internacional
C: 20 € estudiants, persones jubilades, persones a l’atur

 

Compte per al pagament de la inscripció: 

IBAN ES34 3140-0001-92-001-20374-00

BIC / SWIFT: BCOEESMM140

(Entitat: Caixa Guissona. Adreça: C/ Doctor Ferran, 3-5, 08034  Barcelona
Titular del compte: Institut Català d’Antropologia)

 

IMPORTANT:

s’ha de fer constar nom i cognoms de la persona inscrita i " COCA2020 " en el concepte.

Caldrà trametre el comprovant de la transferència bancària a l’adreça del Congrés:  coca@antropologia.cat

 

Data límit d'inscripció:

Participants amb comunicació: 10 de gener de 2020
Participants sense comunicació fins el moment d’inici del Congrés.